Gofal Cyngor Caerdydd

Foster logo

A allai gofal maeth fod yn yrfa i chi?

A fyddech chi’n hoffi swydd sy’n gwneud gwahaniaeth go iawn ac yn helpu i weddnewid bywydau pobl eraill?

Mae Gofal Maeth Caerdydd yn chwilio am ofalwyr maeth amrywiol i ymuno â ni a chynnig cartref i blant a phobl ifanc lleol y mae arnynt angen gofal a chymorth mewn amgylchedd gofalgar.

Drwy gofrestru fel gofalwr maeth gyda Chyngor Caerdydd byddwch yn ymuno â theulu mawr, gyda gwobrwyon a manteision sy’n eich cefnogi’n emosiynol, yn broffesiynol ac yn ariannol. Os ydych yn maethu un plentyn gallwch ennill yr hyn sy’n cyfateb i gyflog blynyddol o £25,000, gan sicrhau eich bod yn teimlo’n ddiogel yn y rôl werthfawr a llawn boddhad hon.

Gall pob math o bobl faethu, p’un a ydych yn sengl, wedi ymddeol neu’n anabl, mae angen gofalwyr maeth arnom sydd mor amrywiol â’r ddinas yr ydym yn byw ynddi.

Gall gofal maeth fod yn hyblyg hefyd, gydag opsiynau amrywiol gan ddibynnu ar eich ffordd o fyw. Mae’r rhain yn cynnwys lleoliadau tymor hwy, neu ofal tymor byr a gofal seibiant i bobl sydd am wneud llai o ymrwymiad.

Ewch i Gofal maeth Caerdydd i gael gwybod mwy am ddod yn ofalwr maeth.

© Into Work - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd