Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar-lein

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn rhoi cymorth am ddim i unrhyw breswylydd yng Nghaerdydd sy’n chwilio am waith neu sy’n ceisio dysgu sgiliau ychwanegol i’w swydd bresennol. Cysylltwch â ni os hoffech wneud ymholiad cyffredinol am ein gwasanaethau neu waith arall.

02920 871 071

Gallwch siarad ag asiant ar-lein drwy ein cyfleuster sgwrsio. Bydd copi o’r trawsgrifiad yn cael ei anfon at eich cyfeiriad e-bost ar ôl i chi orffen eich sgwrs.

Oriau ar gael:
Dydd Llun – Dydd Gwener: 09:00 – 17:00

Nid yw’r cyfleuster sgwrsio ar gael yn Gymraeg ond bydd asiant sy’n siarad Cymraeg yn gallu eich cynorthwyo yn Gymraeg.

Oherwydd natur y gwasanaeth hwn, ni allwn sicrhau y bydd ymatebion yn ramadegol gywir. Caiff pob sgwrs ar-lein ei recordio.

Daw’r sgwrs ar-lein i ben yn ddirybudd os byddwch yn defnyddio iaith fygythiol neu sarhaus.

Lansio cyfleuster gwe-sgwrsio

    Gweld ein gwefannau eraill

    Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol