Sut i ddod o hyd i ni

Gall ein tîm eich helpu gyda’r canlynol:

 • Ysgrifennu CV
 • Ffurflenni cais a llythyrau eglurhaol
 • Chwilio am swyddi a agor cyfrif Dod o Hyd i Swydd
 • Cyfrifiaduron
 • Gwneud cais am y Credyd Cynhwysol ar-lein
 • Hyfforddiant sgiliau gwaith
 • Technegau cyfweld
 • Lleoliadau gwaith a chyfleoedd i wirfoddoli
 • Magu Hyder
 • Eich helpu i fynd yn ôl i waith

Mae’r Gwasanaeth Cynghori yn darparu cefnogaeth mewn cymunedau lleol. Gallwch siarad ag ymgynghorydd yn eich lleoliad agosaf, drwy apwyntiad yn unig.

Gogledd

Dwyrain

 • Hyb Llaneirwg: Dydd Llun, Dydd Mercher a Dydd Gwener 9am – 5pm (Dydd Mercher 10am – 5pm)

De

 • Hyb Grangetown: Dydd Llun – Dydd Gwener 9am – 5pm (Dydd Mercher: 10am – 5pm)
 • Hyb STAR: Dydd Mawrth & Dydd Gwener 9am – 5pm

Gorllewin

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol