Gwirfoddoli

Gwirfoddoli i Mewn i Waith oedd enillydd Gwobrau Gwirfoddoli Digidol 2017 a drefnwyd gan Gymunedau Digidol Cymru a bydd yn rhoi cyfleoedd i chi mewn sawl maes yn ogystal â’r cyfle i feithrin y sgiliau canlynol:

 • Cyfle i helpu eraill
 • Cyfle i gwrdd â phobl newydd
 • Magu hyder a hunan-barch
 • Y gallu i ddysgu sgiliau newydd
 • Cyrchu hyfforddiant am ddim
 • Cael syniad o sut beth yw gweithio i gyngor
 • Sgiliau gwasanaethau cwsmeriaid
 • Geirda ar gyfer swydd os ydych yn chwilio am waith
 • Profiad ychwanegol i’w roi ar eich CV
 • Cynyddu eich cyfleoedd i chwilio am waith
 • Cyfle i roi rhywbeth yn ôl a helpu’r gymuned
 • Oriau hyblyg sy’n addas i chi
 • Gwirfoddoli mewn llawer o leoliadau gwahanol ledled y ddinas

Cysylltwch â ni am gyngor neu, i weld y cyfleoedd gwirfoddoli diweddaraf yng Nghaerdydd, ewch i wefan Gwirfoddoli Caerdydd .

Gwirfoddoli cyfredol

Oriau a roddir gan gwirfoddoli

Arweiniodd lleoliadau at ganlyniad cadarnhaol

Mae cyn-wirfoddolwyr bellach yn gweithio i Gyngor Caerdydd

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol