Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni ar-lein

Mae’r Gwasanaeth i Mewn i Waith yn rhoi cymorth am ddim i unrhyw breswylydd yng Nghaerdydd sy’n chwilio am waith neu sy’n ceisio dysgu sgiliau ychwanegol i’w swydd bresennol. Cysylltwch â ni os hoffech wneud ymholiad cyffredinol am ein gwasanaethau neu waith arall.

02920 871 071

Contact the Into Work service for advice and support
Gwirfoddoli Caerdydd

© Into Work - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd