Gallwn ni eich helpu I Mewn i Waith

Cymorth sy’n addas i chi

Mae’r gwasanaeth I Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am waith neu’n ystyried datblygu eu sgiliau.

I Geiswyr Gwaith – Rydym yn cynnig cymorth un i un a gwasanaeth mentora dwys drwy brojectau a ariennir yn lleol a chyfleoedd gwirfoddoli. Manteisiwch ar gymorth gan 35 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd.

I Gyflogwyr – Rydyn ni’n cydweithio â chyflogwyr sy’n chwilio am gyflogeion, lleoliadau i gynnal cyfweliadau a hyfforddiant yn gyfnewid am sicrhau lleoliad i gynnal cyfweliadau.

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Sut I Ysgrifennu CV

 • 08/08/2020
 • 11:30 am - 12:30 pm
 • Microsoft Teams

  Ceiswyr gwaith

  Ydych chi’n chwilio am waith? Gall ein Tîm i Mewn i Waith eich helpu. Cewch fanylion ein lleoliad neu sut i gysylltu â ni.

  Ceisiwr Gwaith ydw i

  Cyflogwyr

  Os ydych yn ystyried penodi staff, gallwn ni eich helpu! Cysylltwch â’n Tîm Cyswllt Cyflogaeth.

  Rydw i’n gyflogwr

  Partneriaid

  Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i gynnig y gwasanaeth gorau posibl i chi. Dysgwch fwy am wasanaethau ychwanegol yma.

  Rydw i’n fusnes

  Rydym yn cysylltu pobl, sgiliau a swyddi

  Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant sgiliau gwaith undydd am ddim gyda thystysgrifau, gan gynnwys gwaith codi a chario, hylendid bwyd, cymorth cyntaf, manwerthu a mwy…

  Dewch o hyd i’r gwasanaethau cywir i chi

  Dywedodd Carol Chick a oedd yn chwilio am swydd…

  Des i’r hyb a chynigion nhw wybodaeth a chyngor i mi ar beth allwn ni ei wneud nesaf…gwybodaeth fyddech chi byth yn meddwl sydd ar gael. Roedd y gwasanaeth I Mewn I Waith yno i roi gwybodaeth gam wrth gam i mi ac i drefnu cyfweliadau i mi yn ogystal ag edrych ar gyrsiau hyfforddi am ddim y gallwn i fynd arnynt a helpodd fi i gael swydd. 

  Gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau ar Ganolfan Byd Gwaith

  C4W-logo
  Welsh Govt Logo
  esf-logo