Post16 Yn wynebu newid cyfeiriad mewn gwaith? Cysylltwch â ni i gael rhagor o wybodaeth am brentisiaethau, hunangyflogaeth, gwirfoddoli, rhaglenni hyfforddi a phrofiad gwaith. Mwy o wybodaeth... Ydych chi’n chwilio am swydd ac angen help i ddefnyddio’r rhyngrwyd neu greu cyfrif e-bost?

Gall ein tîm eich helpu.
Slide Gwirfoddoli Caerdydd Profiad ychwanegol i’w roi ar eich CV


Rhagor o wybodaeth...
Chat to us online

Gallwn ni eich helpu I Mewn i Waith

Cymorth sy’n addas i chi

Mae’r gwasanaeth I Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am waith neu’n ystyried datblygu eu sgiliau.

I Geiswyr Gwaith – Rydym yn cynnig cymorth un i un a gwasanaeth mentora dwys drwy brojectau a ariennir yn lleol a chyfleoedd gwirfoddoli. Manteisiwch ar gymorth gan 35 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd.

I Gyflogwyr – Rydyn ni’n cydweithio â chyflogwyr sy’n chwilio am gyflogeion, lleoliadau i gynnal cyfweliadau a hyfforddiant yn gyfnewid am sicrhau lleoliad i gynnal cyfweliadau.

Newydd adael yr ysgol a ddim yn siŵr beth i’w wneud nesaf?

Gallwn ni eich helpu i benderfynu ar eich cam nesaf, boed yn dychwelyd i addysg, neu’n mynd i gyflogaeth neu hyfforddiant drwy ein Cymorth Mentor 16-24 Oed.

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.
Cardiff Cares logo

Academi Gofalwyr Caerdydd

Oes gennych ddiddordeb mewn gyrfa yn y maes gofal cymdeithasol? Gallwch wneud gwahaniaeth, dechreuwch eich gyrfa fel Gweithiwr Gofal heddiw.

Ceiswyr gwaith

Ydych chi’n chwilio am waith? Gall ein Tîm i Mewn i Waith eich helpu. Cewch fanylion ein lleoliad neu sut i gysylltu â ni.

Ceisiwr Gwaith ydw i

Cyflogwyr

Os ydych yn ystyried penodi staff, gallwn ni eich helpu! Cysylltwch â’n Tîm Cyswllt Cyflogaeth.

Rydw i’n gyflogwr

Partneriaid

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i gynnig y gwasanaeth gorau posibl i chi. Dysgwch fwy am wasanaethau ychwanegol yma.

Rydw i’n fusnes

Rydym yn cysylltu pobl, sgiliau a swyddi

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant sgiliau gwaith undydd am ddim gyda thystysgrifau, gan gynnwys gwaith codi a chario, hylendid bwyd, cymorth cyntaf, manwerthu a mwy…

Dewch o hyd i’r gwasanaethau cywir i chi

Dywedodd Carol Chick a oedd yn chwilio am swydd…

Des i’r hyb a chynigion nhw wybodaeth a chyngor i mi ar beth allwn ni ei wneud nesaf…gwybodaeth fyddech chi byth yn meddwl sydd ar gael. Roedd y gwasanaeth I Mewn I Waith yno i roi gwybodaeth gam wrth gam i mi ac i drefnu cyfweliadau i mi yn ogystal ag edrych ar gyrsiau hyfforddi am ddim y gallwn i fynd arnynt a helpodd fi i gael swydd. 

Gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau ar Ganolfan Byd Gwaith

Communities for Work
Welsh Govt Logo
esf-logo

Gweld ein gwefannau eraill

Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol