Gallwn ni eich helpu I Mewn i Waith

Cymorth sy’n addas i chi

Mae’r gwasanaeth I Mewn i Waith yn cynnig cymorth cyflogaeth a digidol i unigolion sy’n chwilio am waith neu’n ystyried datblygu eu sgiliau.

I Geiswyr Gwaith – Rydym yn cynnig cymorth un i un a gwasanaeth mentora dwys drwy brojectau a ariennir yn lleol a chyfleoedd gwirfoddoli. Manteisiwch ar gymorth gan 20 o leoliadau gwahanol yng Nghaerdydd.

I Gyflogwyr – Rydyn ni’n cydweithio â chyflogwyr sy’n chwilio am gyflogeion, lleoliadau i gynnal cyfweliadau a hyfforddiant yn gyfnewid am sicrhau lleoliad i gynnal cyfweliadau.???

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Ceiswyr gwaith

Ydych chi’n chwilio am waith? Gall ein Tîm i Mewn i Waith eich helpu. Cewch fanylion ein lleoliad neu sut i gysylltu â ni.

Ceisiwr Gwaith ydw i

Cyflogwyr

Os ydych yn ystyried penodi staff, gallwn ni eich helpu! Cysylltwch â’n Tîm Cyswllt Cyflogaeth.

Rydw i’n gyflogwr

Partneriaid

Rydym yn gweithio gyda nifer o sefydliadau i gynnig y gwasanaeth gorau posibl i chi. Dysgwch fwy am wasanaethau ychwanegol yma.

Rydw i’n fusnes

Rydym yn cysylltu pobl, sgiliau a swyddi

Rydym hefyd yn cynnig hyfforddiant sgiliau gwaith undydd am ddim gyda thystysgrifau, gan gynnwys gwaith codi a chario, hylendid bwyd, cymorth cyntaf, manwerthu a mwy…

Dewch o hyd i’r gwasanaethau cywir i chi

Dywedodd Carol Chick a oedd yn chwilio am swydd…

Des i’r hyb a chynigion nhw wybodaeth a chyngor i mi ar beth allwn ni ei wneud nesaf…gwybodaeth fyddech chi byth yn meddwl sydd ar gael. Roedd y gwasanaeth I Mewn I Waith yno i roi gwybodaeth gam wrth gam i mi ac i drefnu cyfweliadau i mi yn ogystal ag edrych ar gyrsiau hyfforddi am ddim y gallwn i fynd arnynt a helpodd fi i gael swydd. 

Gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau ar Ganolfan Byd Gwaith

Communities for work
Welsh Government
European social fund

© Into Work - Gwefan wedi'i gynllunio gan Tȋm y We Cyngor Caerdydd

Polisi CwcisPolisi Preifatrwydd