Hyfforddiant

Mynd i weithdy

Rydym yn cynnig hyfforddiant sgiliau gwaith un diwrnod am ddim gan gynnwys:

 • Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Lefel 3
 • Cymorth Cyntaf Paediatreg Lefel 3
 • COSHH (Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd) Lefel 2
 • Diogelwch Bwyd ym Maes Arlwyo Lefel 2
 • Codi a Chario Lefel 2
 • Iechyd a Diogelwch Lefel 2

Drwy roi eich manylion cyswllt i ni, cofiwch y bydd aelod o staff y Gwasanaeth i Mewn i Waith yn cysylltu â chi. Os byddwch yn newid eich meddwl neu’n dymuno tynnu’n ôl eich caniatâd i ni gysylltu â chi, anfonwch e-bost atom yn cyngorimewniwaith@caerdydd.gov.uk.  Gallwn hefyd eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a chael cyllid ar gyfer hyfforddiant arbenigol gan gynnwys:

  • Trwydded ADD (Awdurdod y Diwydiant Diogelwch)
  • Cerdyn CSCS (Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu)
  • Diogelwch Personol ar y Rheilfordd (PTS Personal Track Safety)
  • Offer Bach
  • Chwarae Plant
  • Cynorthwy-ydd Addysgu
  • COSHH (Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd)
  • Hyfforddiant LGV gyda Thrwydded
  • Gweithio yn y Maes Gofal

  Gallai hefyd fod arian ar gael i helpu gyda’r canlynol:

  • Costau Gofal Plant (ar gyfer cyfweliadau a hyfforddiant)
  • Costau Teithio (ar gyfer cyfweliadau a hyfforddiant)
  • Dillad Cyfweliadau
  • Offer Amddiffynnol Personol
  • Gwersi Gyrru

  Gweld ein gwefannau eraill

  Yr Hub Dysgu Caerdydd Caerdydd ar waith Gwirfoddoli Caerdydd Cyngor Ariannol