Hyfforddiant

Mynd i weithdy

Rydym yn cynnig hyfforddiant sgiliau gwaith un diwrnod am ddim gan gynnwys:

 • Cymorth Cyntaf Brys yn y Gwaith Lefel 3
 • Cymorth Cyntaf Paediatreg Lefel 3
 • COSHH (Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd) Lefel 2
 • Diogelwch Bwyd ym Maes Arlwyo Lefel 2
 • Codi a Chario Lefel 2
 • Iechyd a Diogelwch Lefel 2Gallwn hefyd eich helpu i ddatblygu eich sgiliau a chael cyllid ar gyfer hyfforddiant arbenigol gan gynnwys:

 • Trwydded ADD (Awdurdod y Diwydiant Diogelwch)
 • Cerdyn CSCS (Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu)
 • Diogelwch Personol ar y Rheilfordd (PTS Personal Track Safety)
 • Offer Bach
 • Chwarae Plant
 • Cynorthwy-ydd Addysgu
 • COSHH (Rheoliadau Rheoli Sylweddau Peryglus i Iechyd)
 • Hyfforddiant LGV gyda Thrwydded
 • Gweithio yn y Maes Gofal

Gallai hefyd fod arian ar gael i helpu gyda’r canlynol:

 • Costau Gofal Plant (ar gyfer cyfweliadau a hyfforddiant)
 • Costau Teithio (ar gyfer cyfweliadau a hyfforddiant)
 • Dillad Cyfweliadau
 • Offer Amddiffynnol Personol
 • Gwersi Gyrru

Hyfforddiant a Digwyddiadau

Yn anffodus, nid oes unrhyw ddigwyddiadau ar y gweill.